Potrubní síta pro vodní elektrárny

Potrubní síta napájecí vody pro vodní elektrárny. Výroba včetně konstrukčního návrhu, pevnostního výpočtu a analýzy tlakových ztrát.