Reaktor do chemického provozu

Výroba reaktoru do chemického provozu na zpracování benzolu, včetně výrobní dokumentace a pevnostních výpočtů.