Klapka spalinovodu DN 1800 a osová regulace

Výroba osové regulace a uzavírací klapky DN1800 spalinovodu kotle spalovny, včetně zpracování výrobní dokumentace.