FLUE GAS DUCT FLAP DN 1800 AND AXLE CONTROL

Výroba osové regulace a uzavírací klapky DN1800 spalinovodu kotle spalovny, včetně zpracování výrobní dokumentace.