TLAKOVÉ NÁDOBY, SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE,
STROJÍRENSKÁ VÝROBA
»KONTAKTUJTE NÁS
ROZVOJ – Výzva III

Společnost TGH RENOVA s.r.o. získala dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace v projektu č. 2.2 RV03/3765.
TGH RENOVA s.r.o. - „Pořízení svařovacího zařízení s příslušenstvím do společnosti TGH RENOVA s.r.o.“

Pořízená technologie:
  • Technologie pro svařování automatem pod tavidlem
  • Délka výložníku 5 000 mm
  • Maximální výška 4 500 mm
  • 3-osé polohovadloICT v podnicích – Výzva III

Společnost TGH RENOVA s.r.o. získala dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace v projektu 2.2. ITP03/1193.
TGH RENOVA s.r.o. – „Modernizace ICT v podniku TGH RENOVA s.r.o.“

Pořízená technologie:
  • Rozšíření stávajícího IS o nové moduly
  • Pořízení 3D CAD softwareVzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Společnost TGH RENOVA s.r.o. získala dotaci na vyhrazení společensky účelných pracovních míst v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015.Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

Kontaktujte Nás